آموزش تخصصی دوره های کامپیوتر

سامانه به صورت آزمایشی در حال اجرا است

مشاهده دوره ها

12

تعداد هنرجویان

4

دوره ها

1

دوره های فعال

5

اساتید

درباره ما

آموزش دایا افزار در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوجوانان را به گونه ای پرورش می دهد که بتوانند در جامعه مشارکت فعال داشته باشند و به عنوان نیروی کار آموزش دیده و متخصص وارد بازار کار شوند. دایاافزار با استفاده از برترین تکنولوژی IT در سطح کشور و در محدوده ی استانی خدمات ارائه می دهد. ما بر این باوریم که لازم است آموزش‌هایی، با توجه به علاقه و گرایش افراد، ارائه دهیم و تمام تلاش خود را می کنیم که از روش های آموزشی سنتی اجتناب کنیم و همچنین افراد نخبه و تلاشگر را برای برنامه‌ریزی، آموزش و مشارکت جمع آوری می کنیم. به دلیل توجه زیاد ما به بقا، براساس درخواست رشد می کنیم و نوآوری را با زمان پیش می بریم و نسبت به فعالیت افراد به سودآوری توجه داریم. ما تاکید به سلامت ذهنی افراد داریم، به همین دلیل ارائه مشاوره‌ی سلامت (بدنی و ذهنی) همچنین ارائه مشاوره ی خانوادگی رایگان را در برنامه ی خود داریم. ما با ایجاد بستری مناسب، از ایده ها و علایق مدرسین و پرسنل استقبال نموده و حمایت می کنیم تا بتوانیم بر اساس تلاش و فعالیتشان محیط آموزشی در دایاافزار را بهره مند و شکوفا سازیم. IT در سطح کشور و در محدوده ی استانی خدمات ارائه می دهد.

مدرسین برتر

حامیان